Hướng dẫn Công ty cổ phần khai thác đá Hưng Thịnh thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD

Thứ ba, 19/10/2021 15:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/10/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 4305/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần khai thác đá Hưng Thịnh về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tại Mục II.1 Bảng 1 Danh mục sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy định: “Cốt liệu cho bê tông và vữa:

Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa: Theo phụ lục C1 mã HS 2505.10.00

Cốt liệu lớn (Đá dăm, sỏi và sỏi dăm) dùng cho bê tông và vữa: theo phụ lục C2 mã HS 2517.10.00”.

Tại mục 1.4.3 Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, quy định: “Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh.”

Do vậy, các mặt hàng đá xây dựng của Công ty có nguồn gốc từ đá Granit có mã số HS là 2517.10.00 và khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy, giấy công bố hợp quy và/hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Sở Xây dựng nơi Công ty đăng ký kinh doanh.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4305-BXD-VLXD_19102021_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4305/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)