Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ

Thứ ba, 11/02/2020 16:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc xử lý kiến nghị của các địa phương, trong đó UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn chi tiết cụ thể việc lập phê duyệt đề án xử lý tiêu thụ tro, xỉ theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng" (Quyết định số 452/QĐ-TTg) và Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (Quyết định số 1696/QĐ-TTg).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 468/BXD-VLXD ngày 11/02/2020 trả lời như sau:

Tại Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có quy định: "Các chủ cơ sở phát thải, chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và các cơ quan chủ quản quản lý nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón có trách nhiệm lập đề án xử lý và tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao trình Bộ Công Thương phê duyệt."

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tại văn bản số 523/TTg-CN về việc các vướng mắc một số quy định tại Quyết định số 452/QĐ-TTg như sau: "Các chủ cơ sở phát thải lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón; Bộ Công thương chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ cơ sở phát thải lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón; tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện đề án, xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi trường".

Ngày 14 tháng 6 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2056/QĐ-BCT về việc ban hành mẫu Đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón (có bản sao Quyết định số 2056 kèm theo) làm cơ sở để các đơn vị phát thải lập, phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 468/BXD-VLXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)