Hướng dẫn Công ty Phương Thảo Nguyên xuất khẩu cát nhiễm mặn

Thứ sáu, 10/02/2017 14:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 210/BXD-VLXD hướng dẫn Công ty Phương Thảo Nguyên xuất khẩu cát nhiễm mặn.

Trên cơ sở kiến nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận và Công ty Phương Thảo Nguyên về việc gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ các Dự án nêu trên, nhằm đảm bảo mục tiêu thông luồng, tàu thuyền đi lại thuận tiện, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn thời gian việc Công ty Phương Thảo Nguyên xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.098.719 m3 (Một triệu không trăm chín mươi tám nghìn bảy trăm mười chín mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/9/2017, là khối lượng được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản 293/BXD-VLXD ngày 23/2/2016. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn trong thòi gian tiếp theo.

Công ty Phương Thảo Nguyên phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét, đặc biệt lưu ý đến tác động môi trường, sạt lở bờ sông và an toàn đường thuỷ, hàng hải V.V ...), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty Phương Thảo Nguyên phải thực hiện đúng các phương án nạo vét đã được phê duyệt.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 210/BXD-VLXD.
 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_210-BXD-VLXD_07022017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)