Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ soát xét TCXDVN: “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế”

Thứ ba, 07/01/2020 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 26/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ soát xét TCXDVN: “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế”.

Theo đó, Thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả nhiệm vụ soát xét TCXDVN: “Bãi chôn lấp chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế, danh sách bao gồm: 

Chủ tịch Hội đồng:

Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Thư ký Hội đồng:

Bà Quách Thị Huệ Linh, Chuyên viên Vụ Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

Các Ủy viên phản biện:

Ông Nguyễn Thành Yên, - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục môi trường, Bộ tài nguyên và Môi trường

Ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn, Cục Hạ tầng kỹ thuật

Các Ủy viên Hội đồng:

Ông Nguyễn Hồng Tiến, Nguyên Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật

Bà Nguyễn Thu Huyền, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

Bà Nguyền Lan Anh, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch môi trường và Hạ tầng kỹ thuật, Viện Quy hoạch ĐT&NT quốc gia

Bà Đoàn Bích Nga, Tổng cục Tiêu chuẩn do lường chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ

Ông Đinh Minh Trí, Chuyên viên phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội

Khách mời của Hội đồng:

Đại diện Lãnh đạo Hội Môi trường xây dựng Việt Nam 

Đại điện Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/01/2020 cho đến khi nhiệm vụ của Hội đồng hoàn thành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 26/QĐ-BXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_26-QĐ-BXD_07012020.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)