Gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty cổ phần Đầu tư BKG

Thứ ba, 17/01/2017 16:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 17/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 107/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần Đầu tư BKG về việc gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty cổ phần Đầu tư BKG. 

Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn thời gian việc Công ty cổ phần Đầu tư BKG xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 768.423 m3 (Bảy trăm sáu mươi tám nghìn bon trăm hai mươi ba mét khối), là khối lượng được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại văn bản 266/BXD-VLXD ngày 05/02/2016, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/7/2017. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về việc xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trong thời gian tiếp theo.

Công ty cổ phần Đầu tư BKG phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét....), hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện Dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét đã được phê duyệt.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 107/BXD-VLXD. 

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_107-BXD-VLXD_17012017.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)