Đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu

Thứ sáu, 30/12/2016 08:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có công văn 2976/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu về đánh giá môi trường chiến lược đối với dự án điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu.

Tại Mục 3, Điều 9, Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng không yêu cầu đánh giá môi trường chiến lược trong nội dung quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương.

Tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì dự án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tại các địa phương không thuộc đối tượng phải có đánh giá tác động môi trường chiến lược.

Căn cứ các nội dung trên, dự án Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 không phải đánh giá môi trường chiến lược.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2976/BXD-VLXD.

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_2976-BXD-VLXD_29122016.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)