Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn

Thứ hai, 10/02/2014 07:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đá sét Ba Sao của Công ty CP xi măng VICEM Bút Sơn như sau

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)