Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA)

Thứ sáu, 18/03/2016 09:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) xin thông báo mời quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Cơ khí xây dựng, như sau:

1. Tên, địa chỉ của doanh nghiệp cổ phần hoá

- Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cơ khí xây dựng - Công ty TNHH một thành viên

- Địa chỉ: Số 125D Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 043.863 1122; Fax: 043. 863 1216

2. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Tổng thầu EPC; Nhà thầu xây lắp; Cơ khí chế tạo: Tư vấn thiết kế, quản lý dự án; Kinh doanh thương mại cho thuê máy móc thiết bị; Hoạt động xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, xuất khẩu lao động.

3. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Tổng số lượng cổ phần: 35.000.000 cổ phần; trong đó

+ Cổ phần nhà nước: 17.850.000 cổ phần, chiếm 51% vốn điều lệ (theo lộ trình đến năm 2018, tỷ lệ sở hữu nhà nước nắm giữ giảm xuống 40%);

+ Cổ phần ưu đãi bán cho người lao động: 1.309.900 cổ phần, chiếm 3,74% vốn điều lệ;

+ Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 10.500.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ;

+ Cổ phần bán đấu giá công khai tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 5.340.100 cổ phần, chiếm 15,26% vốn điều lệ.

4. Về tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011;

Căn cứ Quyết định số 2368/QĐ-TTg ngày 23/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng và chuyển thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-BXD ngày 09/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc thực hiện bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng,
Nhà đầu tư chiến lược phải đáp ứng đủ các tiêu chí như sau:

- Các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh lãi 2 năm liền trước khi tham gia là nhà đầu tư chiến lược, ưu tiên các nhà đầu tư có cùng ngành nghề hoạt động với COMA;

- Có cam kết bằng văn bản nắm giữ cổ phần tại COMA tối thiểu 5 năm kể từ ngày COMA được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật doanh nghiệp dưới hình thức công ty cổ phần; Mỗi nhà đầu tư chiến lược đặt mua tối thiểu 1.750.000 cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ;

- Có cam kết bằng văn bản hỗ trợ COMA sau cổ phần hóa về: Chuyển giao công nghệ mới; Đào tạo nguồn nhân lực; Nâng cao năng lực tài chính; Quản trị doanh nghiệp; Cung ứng nguyên vật liệu, thiết bị; Phát triển thị trường;

- Có cam kết bằng văn bản sau khi là cổ đông chiến lược không thực hiện các giao dịch dẫn đến xung đột lợi ích với COMA và nhà đầu tư khác của COMA;

- Chấp thuận phương án sử dụng lao động trong Phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cam kết hỗ trợ đào tạo lại người lao động hiện có để đáp ứng được yêu cầu của công việc;

- Chấp thuận bằng văn bản thực hiện Phương án sắp xếp doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Ngoài các tiêu chí nêu trên, nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng có tài khoản tại một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông báo qua tài khoản này; Có văn bản ủy quyền (Hợp đồng ủy quyền, hợp đồng ủy thác, hợp đồng chỉ định đầu tư) nếu ủy quyền cho tổ chức đại diện tại Việt Nam thực hiện mua cổ phần.

5. Phương thức và giá bán cho nhà đầu tư chiến lược

- Số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 10.500.000 cổ phần, chiếm 30% vốn điều lệ.

- Số lượng nhà đầu tư chiến lược: Tối đa 03 nhà đầu tư.

- Phương thức bán cổ phần: Theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

- Thời điểm bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Sau khi thực hiện đấu giá công khai.

- Giá bán cổ phần: Không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá.

- Cơ quan thực hiện bán cổ phần: Ban chỉ đạo cổ phần hóa công ty mẹ Tổng công ty sẽ chỉ đạo Tổng công ty COMA thực hiện các thủ tục bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược.

6. Các nội dung khác

Nhà đầu tư chiến lược có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và liên hệ theo các địa chỉ như sau:

- Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ Xây dựng
+ Địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội;
+ Điện thoại: 04.39760539, số máy lẻ 205
+ Website: http://xaydung.gov.vn
+ Email: qldn.bxd@gmail.com

- Tổng công ty Cơ khí xây dựng- Công ty TNHH một thành viên (COMA)
+ Địa chỉ: Số 125 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
+ Điện thoại: 043.863 1122; Fax: 043. 863 1216
+ Website: http://www.coma.com.vn

- Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt – Chi nhánh Hà Nội (đơn vị tư vấn)
+ Tầng 6, Tòa nhà số 109 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
+ Điện thoại: 04.62626999 Fax: 04.62782688
+ Website: http://www.vcsc.com.vn

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí xây dựng rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý nhà đầu tư./.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa
 

 

Tài liệu đính kèm bài viết
Thong bao moi nha dau tu.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)