Thông báo kế hoạch đấu thầu của Công ty CP xi măng Sông Thao

Thứ bẩy, 08/02/2014 08:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Công ty CP xi măng Sông Thao thông báo Kế hoạch đầu thầu mua sắm đợt I một số vật tư chính và các dịch vụ năm 2014 phục vụ sản xuất của Nhà máy xi măng Sông Thao; Xưởng khai thác mỏ như sau :

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG THAO

- Địa chỉ : Xã Ninh Dân - Huyện Thanh Ba - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại : (0210) 3884 927 - Fax: (0210) 3884 929

2. Tên dự án: Mua sắm đợt I một số vật tư chính và các dịch vụ năm 2014 phục vụ sản xuất của Nhà máy xi măng Sông Thao; Xưởng khai thác mỏ.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số /QĐ-HĐQT ngày /01/2014 của Hội đồng quản trị Công ty CP xi măng Sông Thao.

4. Tổng mức đầu tư: 469,666 tỷ đồng.

B. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH ĐẤU THẤU:

Số gói thầu

 Ký hiệu & tên gói thầu

 Giá trị
gói thầu
( tỷ đ )

 Nguồn
 vốn

 Hình thức
lựa chọn
nhà thầu

 Ph­ơng thức đấu thầu

 Thời gian
lựa chọn
nhà thầu/Ký hợp đồng

 Hình thức
hợp đồng

 Thời gian
thực hiện
hợp đồng

 *

 09 GÓI THẦU ĐẤU THẦU RỘNG RÃI:

 

 

 

 

 

 

 

1

 XMST/SX14-01: Cung cấp phụ gia đất giàu sắt năm 2014

    2,515

 Vốn

l­ưu

động

 Đấu thầu
rộng rãi
trong n­ước

1 túi

hồ sơ

 trong

quí I/2014 

 Theo
đơn giá

 1 năm,

kể từ ngày ký hợp đồng

2

 XMST/SX14-02: Cung cấp Thạch cao năm 2014

  12,61

3

 XMST/SX14-03: Cung cấp phụ gia xi măng (Gabrô) năm 2014

  11,762

4

 XMST/SX14-04: Cung cấp vỏ bao chứa xi măng 03 lớp KPK năm 2014

 62,056

5

 XMST/SX14-05: Cung cấp gạch chịu lửa kiềm tính năm 2014

   8,375

6

 XMST/SX14-06: Cung cấp dầu cao su tái chế năm 2014

    6,734

7

 XMST/SX14-07: Cung cấp dầu diezel 0,05%S năm 2014

14,065

8

 XMST/SX14-08: Bốc xúc, vận chuyển than năm 2014

7,453

9

 XMST/SX14-09: Cung cấp gạch chịu lửa cao nhôm năm 2014

 2,155

03 GÓI THẦU CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

 

 

 

 

 

 

 

9

 XMST/SX14-10: Cung cấp bê tông chịu lửa năm 2014

    1,34

 Vốn

l­ưu

động

 

Chào hàng
cạnh tranh

1 túi

hồ sơ

trong

quí I/2013

 Theo
đơn giá

 

 1 năm,

kể từ ngày ký hợp đồng

 

10

 XMST/SX14-11: Cung cấp vật liệu nổ năm 2014

  5,678

11

 XMST/SX14-12: Cung cấp vật tư­ khoan năm 2014

   0,725

02 GÓI THẦU CHỈ ĐỊNH THẦU:

 

 

 

 

 

 

 

13

 XMST/SX14-13: Cung cấp chất trợ nghiền STV1201 năm 2014

    11,071

 Vốn

l­ưu

động

Chỉ

định thầu

 1 túi

hồ sơ  

trong

quí I/2013

 Theo
đơn giá

 1 năm,

kể từ ngày ký hợp đồng.

14

 XMST/SX14-14: Bốc xếp xi măng và vỏ bao năm 2014

  2,152

 

TỔNG GIÁ TRỊ 14 GÓI THẦU:

148,697

 

 

 

 

 

 

Công ty CP xi măng Sông Thao
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)