Thông báo mời thầu của Trường Trung cấp Xây dựng số 4

Thứ hai, 13/01/2014 13:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Trường Trung cấp Xây dựng số 4;

Địa chỉ : Số 24 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình hệ thống thu gom xử lý nước thải.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải – Trường Trung cấp Xây dựng số 4;

- Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu. Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại Trường Trung cấp Xây dựng số 4.

- Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA, Tầng 3, Nhà hiệu bộ Trường Trung cấp Xây dựng số 4;

Địa chỉ: Số 24 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại : 02113.863800. DĐ: 0913032303

- Thời gian bán HSMT: từ 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 01 năm 2014 đến trước 9 giờ 00 , ngày 20 tháng 01 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Giá bán 01 bộ HSMT : 1.000.000VNĐ (Một triệu đồng chẵn) không hoàn lại.

- Địa chỉ nhận HSDT :Ban QLDA, Tầng 3, Nhà hiệu bộ Trường Trung cấp Xây dựng số 4;

Địa chỉ: Số 24 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam. Điện thoại : 02113.863800. DĐ: 0913032303

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2014.

HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 20 tháng 01 năm 2014, tại Ban QLDA, Tầng 3, Nhà hiệu bộ Trường Trung cấp Xây dựng số 4;

Địa chỉ: Số 24 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Ban quản lý dự án Trường Trung cấp Xây dựng số 4 kính mời đại diện của các Nhà thầu đến mua HSMT và nộp HSDT vào thời gian và địa điểm nêu trên.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Hiểu
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)