Thông báo mời chào hàng cạnh tranh của Công ty CP xi măng Sông Thao

Thứ sáu, 14/02/2014 14:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Công ty CP xi măng Sông Thao mời chào hàng cạnh tranh mua sắm đợt 1 một số vật tư chính và dịch vụ năm 2014 phục vụ sản xuất của Nhà máy xi măng Sông Thao như sau:

1. Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.

2. Tên các gói thầu:

+ Gói thầu XMST/SX14-10: Cung cấp bê tông chịu lửa năm 2014.
+ Gói thầu XMST/SX14-11: Cung cấp vật liệu nổ năm 2014.
+ Gói thầu XMST/SX14-12: Cung cấp vật tư khoan năm 2014.
3. Tên dự án: Mua sắm đợt 1 một số vật tư chính và dịch vụ năm 2014 phục vụ sản xuất của Nhà máy xi măng Sông Thao.
4. Nguồn vốn: Trích từ nguồn vốn SXKD năm 2014 (Vốn lưu động).
5. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.
6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng 03 gói thầu trên: Từ 08h00’ ngày 17/02/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (theo giờ hành chính).
7. Địa chỉ phát hành: Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu - Công ty cổ phần xi măng Sông Thao (Điện thoại: 0210. 3884 927 ; Fax: 0210. 3884 929)
8. Thời gian đóng, mở thầu:
TT
Tên gói thầu
Ngày/tháng
Đóng thầu
Mở thầu
1
Gói thầu XMST/SX14-10: Cung cấp bê tông chịu lửa năm 2014
24/02/2014
09h00’
09h30’
2
Gói thầu XMST/SX14-11: Cung cấp vật liệu nổ năm 2014
14h00’
14h30’
3
Gói thầu XMST/SX14-12: Cung cấp vật tư khoan năm 2014
15h30’
16h00’
9. Địa điểm đóng, mở thầu: Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai theo thời gian nêu trên tại Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.
Công ty cổ phần xi măng Sông Thao kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Công ty cổ phần xi măng Sông Thao

 

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)