Thông báo mời thầu của Công ty CP xi măng Sông Thao

Thứ sáu, 14/02/2014 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Công ty CP xi măng Sông Thao mời thầu mua sắm đợt 1 một số vật tư chính và dịch vụ năm 2014 phục vụ sản xuất của Nhà máy xi măng Sông Thao như sau:

1. Tên bên mời thầu: Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.

2. Tên các gói thầu:
      + Gói thầu XMST/SX14-01: Cung cấp phụ gia đất giàu sắt năm 2014.
      + Gói thầu XMST/SX14-02: Cung cấp thạch cao năm 2014.
      + Gói thầu XMST/SX14-04: Cung cấp vỏ bao chứa xi măng 3 lớp KPK năm 2014.
      + Gói thầu XMST/SX14-03: Cung cấp phụ gia xi măng (Gabrô) năm 2014.
3. Tên dự án: Mua sắm đợt 1 một số vật tư chính và dịch vụ năm 2014 phục vụ sản xuất của Nhà máy xi măng Sông Thao.
4. Nguồn vốn: Trích từ nguồn vốn SXKD năm 2014 (Vốn lưu động).
5. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
6. Thời gian bán HSMT cho các gói thầu trên: Từ 08h00’ ngày 24/02/2014 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính)
7. Địa điểm bán HSMT:
    + Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu - Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.        
    + Điện thoại: (0210) 3884 927; Fax: (0210) 3884 929
    + Liên hệ: Mr. Huấn (0983 222 980); Mr. Kiên (0915 561 079)
8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)
9. Địa chỉ nhận HSDT: Tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu, Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.
10. Thời điểm đóng, mở thầu các gói thầu, cụ thể:
TT
Tên gói thầu
Ngày/tháng
Đóng thầu
Mở thầu
1
 Gói thầu XMST/SX14-01: Cung cấp phụ gia đất giàu sắt năm 2014
11/03/2014
09h00’
10h00’
2
Gói thầu XMST/SX14-02: Cung cấp Thạch cao năm 2014
10h30’
11h30’
3
Gói thầu XMST/SX14-04: Cung cấp vỏ bao chứa xi măng 03 lớp KPK năm 2014
14h00’
15h00’
4
Gói thầu XMST/SX14-03: Cung cấp phụ gia xi măng (Gabrô) năm 2014
15h30’
16h30’
11. Bảo đảm dự thầu:
a) Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu:
+ Gói thầu XMST/SX14-01: 24.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tư triệu đồng)
+ Gói thầu XMST/SX14-02: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)
+ Gói thầu XMST/SX14-04: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)
+ Gói thầu XMST/SX14-03: 50.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng)
b) Hình thức bảo đảm dự thầu: Đặt cọc bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng.
12. Địa điểm đóng, mở thầu: HSDT sẽ được mở công khai theo thời gian nêu trên tại Công ty cổ phần xi măng Sông Thao.
Công ty cổ phần xi măng Sông Thao kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.
                                                       
Công ty cổ phần xi măng Sông Thao

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)