Hậu Giang đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 07/03/2024 14:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang, trong năm 2024, tỉnh sẽ duy trì và nâng chất các đơn vị xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao; các huyện đã đạt chuẩn NTM, thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ảnh minh hoạ (Ảnh: Phú Đức)

Theo đó, thị xã Long Mỹ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2024; huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM năm 2024; huyện Châu Thành A đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024.

Bên cạnh đó, công nhận thêm 3 xã đạt chuẩn NTM là xã Phú Tân (huyện Châu Thành), xã Vị Đông (huyện Vị Thủy), xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp). Đồng thời, phấn đấu thêm 2 xã là xã Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy), xã Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ) hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2024. Đối với các xã đạt từ 14 tiêu chí trở lên giao cho các địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành.

Công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao của tỉnh lên 16 xã; đồng thời phấn đấu thêm 2 xã là xã Thạnh Hòa (huyện Phụng Hiệp), xã Đông Thạnh (huyện Châu Thành) hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2024. Công nhận 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là xã Hỏa Tiến (thành phố Vị Thanh), xã Thuận Hưng (huyện Long Mỹ); phấn đấu xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy) hoàn thành xã NTM kiểu mẫu năm 2024.

Theo lãnh đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang, năm 2024 sẽ hỗ trợ các xã rà soát, huyện đánh giá hiện trạng các tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM, huyện NTM nâng cao, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí quy định.

Song đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây NTM, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng NTM”, để người dân nhận thức được Chương trình xây dựng NTM là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, phát huy tối đa vai trò chủ thể của mình trong việc tham gia xây dựng NTM. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, vận động quần chúng nhằm nâng cao hơn nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng NTM.

Mặt khác, tỉnh Hậu Giang cũng tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào phát triển sản xuất ở nông thôn. Triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa tập trung, chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, tăng năng suất, sản lượng, giảm giá thành sản xuất tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường; giảm tỷ lệ hộ nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao hiệu quả việc sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa của người dân nông thôn; đảm bảo chất lượng môi trường nông thôn, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Để đạt mục tiêu hoàn thành các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2024, hiện nay các địa phương trong tỉnh Hậu Giang đã và đang tập trung ra sức xây dựng và nâng chất các tiêu chí để sớm được công nhận đúng lộ trình./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)