Nhân dân Điện Biên đóng góp gần 8,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 27/07/2023 15:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2023 đến nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng các tổ chức chính trị-xã hội luôn coi trọng tuyên truyền, vận động góp phần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong thực hiện chương trình.

Nhân dân bản Hột, xã Mường Đun, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên góp sức làm đường nội bản.

Nhờ đó có nhiều địa phương thực hiện tốt chương trình, góp phần làm chuyển biến tích cực bộ mặt nông thôn, đời sống người dân được nâng lên.

Thống kê 6 tháng qua, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã tình nguyện hiến đất, góp công lao động làm đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, đường nội bản, nội đồng, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… với nguồn kinh phí gần 8,3 tỷ đồng. Từ sự đóng góp của nhân dân đã góp phần quan trọng để Điện Biên tiếp tục thực hiện chương trình hiệu quả thiết thực, bền vững; cơ sở hạ tầng nông thôn Điện Biên tiếp tục được đầu tư, cải tạo nâng cấp; kinh tế nông thôn có bước tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị phát triển, góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)