Nam Định xét công nhận thêm 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Thứ hai, 10/07/2023 15:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Hội đồng thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nam Định vừa tổ chức hội nghị xét công nhận thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2022.

Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Nam Định tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Tổ khảo sát, thẩm định xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh Nam Định đã tiến hành khảo sát, thẩm định hồ sơ và mức đạt chuẩn thực tế xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đối với xã Yên Cường (huyện Ý Yên); xã nông thôn mới nâng cao năm 2022 đối với xã Liên Bảo (huyện Vụ Bản).

Kết quả cho thấy, 2 xã đều đáp ứng được tất cả các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo quy định.

Cụ thể, xã Yên Cường đáp ứng 4/4 điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Xã Yên Cường cũng không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thời điểm ngày 31/12/2022; đạt tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đạt yêu cầu về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Xã Liên Bảo đạt 19/19 tiêu chí (75/75 nội dung) trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025; không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới tại thời điểm 31/12/2022; đạt tỷ lệ người dân hài lòng đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao; đạt yêu cầu về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của 2 xã để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành thành viên Hội đồng thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 của tỉnh tập trung hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận xã Yên Cường đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp, xã Liên Bảo đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung huy động các nguồn lực nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 6/2023, Nam Định đã có 187/204 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 91,7%) và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo các huyện Giao Thủy, Nam Trực, Xuân Trường sớm hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)