Cả nước đã có 73,08% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ tư, 12/04/2023 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến tháng 3/2023, cả nước đã có 73,08% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã.

Triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn (Ảnh: B.T)

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), tính đến tháng 3/2023, cả nước có 6.001/8.211 xã (73,08%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 1.042 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 130 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 39,6% số huyện cả nước); bình quân cả nước đạt 16,9 tiêu chí/xã. Đáng chú ý, đã có 18 tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ngoài ra, trên cả nước đã công nhận 9.167 sản phẩm OCOP với 4.704 chủ thể tham gia.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, sẽ tổ chức các hội nghị về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch cộng đồng nông nghiệp, nông thôn trong nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; xem xét, phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc các chương trình chuyên đề,…/.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)