Long An hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh vào năm 2025

Thứ ba, 21/02/2023 15:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Long An phấn đấu có ít nhất 40% đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu, làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thông minh giai đoạn 2026-2030.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Cường/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh đến năm 2025.

Chương trình nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn-thành thị, từng bước hướng tới nông thôn mới thông minh.

Tỉnh phấn đấu có ít nhất 90% số hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% số hồ sơ công việc cấp huyện và 60% số hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số; ít nhất 70% số xã có các hợp tác xã, 70% số đơn vị cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% số đơn vị cấp huyện có các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số...

Long An phấn đấu có ít nhất 40% đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến; mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa...), làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí xã nông thôn mới thông minh giai đoạn 2026-2030.

Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Long An tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng chuyên sâu về công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ chức kinh tế ở khu vực nông thôn; đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển hạ tầng và kết nối mạng internet đến cấp xã, nâng cao chất lượng và năng lực tiếp cận dịch vụ viễn thông của người dân.

Tỉnh xây dựng thí điểm các mô hình: xã/thôn nông thôn mới thông minh gắn với lĩnh vực nổi trội ở các địa phương (quản lý quy hoạch xây dựng, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, an ninh trật tự, du lịch nông thôn...); mô hình chỉ đạo điểm của tỉnh về xây dựng xã nông thôn mới thông minh theo danh sách được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mô hình xã thương mại điện tử cho sản phẩm nông nghiệp, nông thôn chủ lực của địa phương (liên kết hợp tác giữa trung ương, địa phương, các doanh nghiệp thương mại điện tử, ngân hàng và người dân).

Bên cạnh đó, Long An tạo điều kiện, môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin đầu tư về cơ sở hạ tầng số và kết nối mạng internet đến cấp xã, thôn; xây dựng hạ tầng công nghệ gắn với phát triển dịch vụ trên các lĩnh vực về giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và thương mại điện tử.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)