Thành phố Chí Linh (Hải Dương): Gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị

Thứ tư, 14/12/2022 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Quy hoạch định hướng, thành phố Chí Linh sẽ là đô thị trung tâm khu vực phía bắc của tỉnh Hải Dương, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh, có vai trò thúc đẩy kinh tế-xã hội của vùng phía bắc tỉnh và vùng lân cận. Thời gian qua, thành phố tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình công ích, phúc lợi, đồng thời gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Đầu tư hạ tầng theo tiêu chuẩn thành phố loại II ở thành phố Chí Linh. (Ảnh: QUỐC VINH)

Xác định việc xây dựng nông thôn mới là bước đột phá gắn với quy hoạch phát triển đô thị, đồng thời thay đổi cơ cấu sản xuất. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chuyển từ phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa tập trung, phát triển theo vùng cho giá trị kinh tế cao để nâng cao đời sống người dân và tập trung phát triển hạ tầng theo hướng từ xã lên phường.

Từ những hướng đi đúng…

Để tránh tình trạng vừa xây dựng xong lại phải mở rộng, nâng cấp, nhất là các tiêu chí về hạ tầng, địa phương này đã khảo sát và quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp từng đơn vị và phân kỳ theo từng giai đoạn. Chí Linh lựa chọn những đơn vị đủ tiềm năng để xây dựng nông thôn mới gắn với các tiêu chí phát triển đô thị. Xác định xây dựng nông thôn mới là bước đột phá gắn với quy hoạch phát triển đô thị, nên nhiệm vụ đầu tiên của Chí Linh đặt ra là phải thay đổi cơ cấu sản xuất, giảm giá trị sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, tăng giá trị công nghiệp, xây dựng-dịch vụ, du lịch.

Lĩnh vực nông nghiệp chuyển từ phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa tập trung, theo vùng cho giá trị kinh tế cao để nâng cao đời sống người dân và tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình công ích, phúc lợi chung. Với hướng đi này, Chí Linh nhận được sự đồng lòng nhất trí cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân. Phường Hoàng Tiến là đơn vị đầu tiên của thành phố xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng xã lên phường. Đến nay, tăng trưởng bình quân của cả 14 phường và 5 xã trong 5 năm qua đều đạt mức hơn 8,2% và giá trị gia tăng đạt gần 9%.

Thi công mở rộng các tuyến đường liên xã tại thành phố Chí Linh.

Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh Nguyễn Văn Kiên cho biết, thành phố đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội thiết yếu vùng nông thôn; vận dụng các cơ chế, chính sách của tỉnh để tiếp tục hỗ trợ nhân dân ổn định và phát triển sản xuất; các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn tiếp tục có sự đổi mới và bằng nhiều cách làm sáng tạo, các tiêu chí đề ra trong xây dựng nông thôn mới đều được hoàn thành một cách hiệu quả. Một trong những mấu chốt là cải cách thủ tục hành chính.

Đến nay, thành phố đã chỉ đạo sát sao các cơ quan chuyên môn và các xã, phường thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính đã được tỉnh công bố công khai; tăng cường chỉ đạo cải cách hành chính các xã, phường, đặc biệt hoạt động của bộ phận “một cửa”; triển khai việc xác định chỉ số cải cách hành chính, điều tra xã hội học cấp xã; nêu cao vai trò của người đứng đầu trong cải cách hành chính.

… đến những mô hình kinh tế hiệu quả

Mặc dù tỷ lệ kinh tế nông nghiệp chỉ còn hơn 12% trong cơ cấu ngành kinh tế, nhưng thành phố Chí Linh vẫn xác định phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa ven đô là động lực, tạo đà cho các ngành kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.

Triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của về mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp, những năm qua trên địa bàn thành phố Chí Linh xuất hiện các mô hình kinh tế hiệu quả, như mô hình cánh đồng rau an toàn quy mô 80ha trong đê và 70ha ngoài bãi thuộc xã Nhân Huệ, mô hình trồng 40ha na theo tiêu chuẩn VietGAP ở Hoàng Tiến và Bắc An, mô hình 40ha vải VietGAP ở Bắc An, Lê Lợi; 20ha nhãn vietgap ở Hoàng Tiến, Hoàng Hoa Thám và khoảng 2.000 mô hình nuôi gà đồi...

Những mô hình này đã và đang hiện thực hóa chủ trương tận dụng lợi thế từ nguồn nước sông, triển khai hệ thống tưới tiêu hiện đại, đầu tư nhà lưới, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Thương hiệu na Hoàng Tiến, gà đồi Chí Linh từng bước khẳng định giá trị trên thị trường. Chỉ riêng phường Bến Tắm, từ các mô hình kinh tế vườn đồi đã đem lại thu nhập cho của người dân mỗi năm đạt 48 triệu đồng.

Năm 2022 vừa qua, giá trị sản xuất nông-lâm-thủy sản ước đạt 2.711 tỷ 883 triệu đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra 5,1%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn thành phố ước đạt 4.191 tỷ 213 triệu đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021, vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra 10,5%).

Mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa được chú trọng tại Chí Linh. (Ảnh: QUỐC VINH)

Với kết quả phát triển của nền kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng trong thời gian qua; thành phố Chí Linh đặt ra mục tiêu phát triển toàn diện các ngành, các lĩnh vực; nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế đảm bảo tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn 9%, trong đó ngành nông-lâm-thủy sản tăng 4,1% và phấn đấu thu nhập bình quân trên đầu người 80 triệu đồng.

Từ thành quả xây dựng nông thôn mới, nông dân Chí Linh tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các trang trại, gia trại, các vùng chuyên canh cao, nhân rộng mô hình kinh tế đồi rừng hiệu quả. Nhiều dự án nông nghiệp ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra nông sản sạch như vùng cà chua, rau ở Nhân Huệ; na VietGAP ở Hoàng Tiến, thanh long ruột đỏ ở Hoàng Tân, gà đồi ở Bắc An...

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Kiên chia sẻ, bước sang giai đoạn 2021-2025, Chí Linh tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, kết nối chặt chẽ xây dựng nông thôn mới với quá trình đô thị hóa.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Chí Linh cũng đã xác định rõ mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa; xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân trong toàn thành phố.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)