Thái Bình có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Thứ tư, 03/08/2022 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tỉnh Thái Bình đang tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, trên tinh thần củng cố bộ mặt nông thôn theo hướng “Sáng, xanh, sạch đẹp”.

Xã Thụy Chính (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) là xã đầu tiên của tỉnh đạt nông thôn mới nâng cao.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, toàn tỉnh đã có 24 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, chú trọng vào quy hoạch vùng sản xuất, hạ tầng sản xuất, ứng dụng công nghệ, máy móc, mô hình quản lý… để xây dựng nông thôn mới một cách thực chất.

Xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy là xã đầu tiên của tỉnh Thái Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Để về đích, toàn xã huy động hơn 84 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn xã hội hóa hơn 30,6 tỷ đồng tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Từ bước đi, cách làm ở Thụy Chính, các xã đã và đang xây dựng nông thôn mới nâng cao tại Thái Bình đều triển khai khá bài bản, có lộ trình và mục tiêu rõ ràng nhằm bảo đảm về đích đúng thời gian.

Để cụ thể hóa chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, tỉnh Thái Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các giải pháp trọng tâm. Theo đó, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khuyến khích các mô hình người dân tự chủ, tự làm, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, khai thác, quản lý cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối nông thôn-đô thị và liên vùng. Chú trọng đầu tư xây dựng mới kết cấu hạ tầng, ưu tiên hạ tầng giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hình thành các khu “đô thị mới” ở nông thôn, khu xử lý rác tập trung liên vùng…

Tỉnh phấn đấu mỗi năm có từ 10 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 10% số xã trở lên đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)