Bắc Giang: Quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022-2025

Thứ năm, 28/07/2022 14:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 737/QĐ-UBND quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ảnh minh họa.

Theo đó, huyện NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phải đảm bảo tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao theo kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 gồm huyện Lạng Giang và huyện Tân Yên.

Phải đạt các quy định, chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí Quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đạt các chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị ban hành hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo lĩnh vực phụ trách trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ký ban hành Quyết định.

Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổng hợp hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM, xã NTM theo quy định.

Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao sau đạt chuẩn để đảm bảo phát triển nông thôn bền vững.

Trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí theo quyết định này nếu có vấn đề phát sinh, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao theo quy định.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)