Công nhận huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ sáu, 15/07/2022 14:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 833/QĐ-TTg ngày 14/7/2022 công nhận huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Thủy Nguyên thay da, đổi thịt

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hải Phòng có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Thủy Nguyên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

* Nhiều năm qua, huyện Thuỷ Nguyên luôn vượt mục tiêu, duy trì ở mức phát triển kinh tế cao. Trong đó có phát triển nhanh về quy hoạch đô thị để tạo đà thành lập "thành phố". Đặc biệt là việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đã xác định rõ tầm quan trọng của chương trình này nên dày công tập trung mọi nguồn lực để đưa huyện đi đầu trong sự nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp-nông thôn.

Thuỷ Nguyên luôn vượt mục tiêu, chuyển dịch các ngành nhanh theo hướng dự án được xây dựng mới, các doanh nghiệp cũng phát triển cả về số và chất lượng, kết cấu hạ tầng giao thông được đầu tư hiện đại, đồng bộ. Bên cạnh đó là việc phát triển nhanh đô thị cũng được tập trung cao.

Năm 2021, huyện Thủy Nguyên tiếp tục duy trì được sự phát triển ổn định trên các lĩnh vực, với nhiều kết quả nổi bật. Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ. Kinh tế cùa huyện tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,2%; hoàn thành đạt và vượt mức 17/18 chỉ tiêu thành phố giao và 10/10 chỉ tiêu của huyện đề ra…

Năm 2022, Ban Chấp hành huyện thống nhất lựa chọn chủ đề năm 2022 "Tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" và đưa một số chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng 17,1%; tổng vốn đầu tư xã hội: 17.350 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách 2.355 tỷ đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm 0,5% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025; phấn đấu xây dựng hoàn thành 5 nông thôn mới kiểu mẫu, triển khai xây dựng 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo kế hoạch của Thành phố…

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)