Quảng Ngãi: Ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ năm, 07/07/2022 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Quyết định số 712/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2021-2025.

Theo kế hoạch, đề ra mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có 07/13 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ở cấp xã có 120/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 53/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 08/53 xã đạt nông thôn mới kiểu. Bình quân số tiêu chí/xã 18,25 tiêu chí; không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Ở thôn có 138/229 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí do UBND tỉnh quy định.

Để đạt được mục tiêu trên, đối với huyện, xã kế hoạch đạt nông thôn mới trong giai đoạn của kế hoạch phải rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, lộ trình, cân đối nguồn lực và có giải pháp thích hợp để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành.

Đối với các huyện miền núi, tiêu chí các xã hiện nay còn đạt thấp so với quy định, UBND các huyện cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể và cam kết chỉ đạo, hỗ trợ tạo điều kiện để các xã hoàn thành các tiêu chí, để đạt thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới. Chú ý ưu tiên xây dựng thôn nông thôn mới miền núi ở các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác với nguồn vốn thuộc Chương trình để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội ở cấp xã, thôn,…

Tiếp tục huy động người dân đóng góp công sức, kinh phí, vật chất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, trọng tâm là các công trình quy mô nhỏ, vốn đầu tư thấp như đường thôn, ngõ xóm, nhà văn hóa và khu thể thao thôn. Việc huy động sức dân tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, không quy định bắt buộc, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp,...

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)