TP Hồ Chí Minh thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh

Thứ năm, 16/06/2022 14:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố đã có có 56/56 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có 5/5 huyện được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới.

Ảnh minh họa (Nguồn: ND)

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng và ban hành đề án thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, giai đoạn 2022-2025 và mô hình xã nông thôn mới thương mại điện tử tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, giai đoạn 2022-2025.

Đây là thông tin đáng chú ý trong kế hoạch kế hoạch chỉ đạo, điều hành thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh triển khai.

Đối với 2 đề án thí điểm này, thành phố xác định tập trung ứng dụng chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp; phát triển các mô hình đào tạo nghề phi nông nghiệp gắn với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, dịch vụ nhằm tạo việc làm cho lao động nông thôn sau khi tốt nghiệp; gắn đào tạo nghề với hỗ trợ sản xuất, cho vay vốn từ các nguồn quỹ ưu đãi để lao động nông thôn tự tạo việc làm…

Theo kế hoạch này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định mục tiêu tiếp tục thực hiện duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí cấp huyện, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020-2025, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, thành phố xây dựng và ban hành khung pháp lý triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa, trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2025.

Trong năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục hoàn thành hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng đó, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2022-2025; xây dựng và ban hành chủ trương thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2022-2025.

Ngoài ra, xây dựng và ban hành đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm địa bàn vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Đối với các nhóm tiêu chí cụ thể, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố. Đáng chú ý, đối với nhóm tiêu chí về Quy hoạch tiếp tục nghiên cứu, tổ chức lập quy hoạch vùng huyện, đồng thời rà soát quy hoạch chung xây dựng xã đã được phê duyệt, đề xuất các định hướng điều chỉnh mới phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại Quyết định số 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, làm cơ sở cập nhật vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố.

Đối với nhóm tiêu chí về hạ tầng kinh tế-xã hội, thành phố tập trung hoàn thành dứt điểm các công trình theo danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Đề án nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã, huyện giai đoạn 2016-2020; tiếp tục đề xuất danh mục các công trình cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2022-2025 nhằm tiếp tục hoàn thiện hạ tầng nông thôn đảm bảo đồng bộ, kết nối phục vụ hoạt động sản xuất và dân sinh ở nông thôn.

Riêng nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, thành phố xác định cần thực hiện mạnh mẽ cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp; tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị; tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất giống cây, giống con chất lượng và năng suất cao trở thành trung tâm giống cây, giống con của khu vực; hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, chú trọng vào đầu tư kết cấu hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị…

Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thành phố đã có có 56/56 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; có 5/5 huyện được công nhân đạt chuẩn nông thôn mới.

Từ khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh đã thực sự thay đổi, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn, đời sống của người dân ngày càng tốt hơn.

Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động được 33.800 hộ dân hiến trên 3 triệu m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, ước giá trị hơn 3.300 tỉ đồng. Huy động cộng đồng chung sức xây dựng hơn 2.300 tuyến hẻm, tổng chiều dài hơn 340 km…/.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)