Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020

Thứ tư, 25/05/2022 14:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 23/5/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số  635/QĐ-TTg công nhận thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: Ninhbinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)