Xây dựng nông thôn mới bền vững

Thứ ba, 01/03/2022 14:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đáng ghi nhận. Bước sang năm 2022, Quảng Ninh sẽ thực hiện xây dựng NTM theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả.


Đường làng, ngõ xóm xanh, sạch đẹp tại xã Quảng Long, huyện Hải Hà.

Theo Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, tính riêng trong năm 2021, dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, song chương trình xây dựng NTM vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Trong đó, Ban Xây dựng NTM và các sở, ngành đã tích cực tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục chuyển hướng chỉ đạo theo hướng chuyển từ lượng sang chất. Tập trung chỉ đạo xây dựng NTM từ nhà ra ngõ, từ thôn lên xã, huyện. Xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân trong việc bàn và quyết định các nội dung nhiệm vụ xây dựng NTM...

Trong năm qua, đã có 6 xã đạt chuẩn NTM; 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có hai huyện gồm: Đầm Hà và Hải Hà đạt chuẩn NTM. Toàn tỉnh cũng phát triển được 95 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm toàn tỉnh lên hơn 500 sản phẩm. Trong đó, 224 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên; 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia; 6 sản phẩm đạt 5 sao cấp tỉnh... Bình quân tiêu chí xã, toàn tỉnh đạt 17,58 tiêu chí/xã, đạt 102,2% kế hoạch. Còn bình quân tiêu chí toàn huyện đạt 6 tiêu chí/huyện, đạt 100% kế hoạch...

Bước sang năm 2022, Quảng Ninh sẽ tập trung hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM gắn với việc đảm bảo lồng ghép nguồn lực thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh ở các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; tập trung nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí theo các bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Để thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong năm 2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trong đó, đã đưa ra mục tiêu, định hướng và phân chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành, địa phương thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ, trong đó, lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu chương trình xây dựng NTM năm 2022. Đồng thời, hướng dẫn, đôn đốc và chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương, cơ sở trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM theo chức năng ngành quản lý đối với cấp xã, cấp huyện.

Từ đầu năm 2021, người dân thôn Đồng Và, xã Yên Than, huyện Tiên Yên đã được sử dụng nước sạch thay cho nước giếng khoan, góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh trong chương trình xây dựng NTM của huyện Tiên Yên.

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ninh, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, cho biết: Để chương trình xây dựng NTM thực sự có hiệu quả, phát triển theo chiều sâu, bền vững, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tuyên truyền, định hướng để nâng cao nhận thức của người dân trong chung tay xây dựng NTM. Cùng với đó, sẽ tìm cách huy động mọi nguồn lực để triển khai chương trình; chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ngành, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị, địa phương trong triển khai chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, sẽ tiếp tục triển khai xây dựng NTM, gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Năm 2022, Quảng Ninh đã xác định các nhiệm vụ cụ thể trong công tác xây dựng NTM gồm: TP Hạ Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; Vân Đồn, Ba Chẽ, Bình Liêu đạt chuẩn NTM; Tiên Yên, Đầm Hà đạt chuẩn NTM nâng cao; có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thêm 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Tất cả các huyện, xã đã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2010-2021, thực hiện nâng chất tiêu chí đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về huyện, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, tỉnh cũng đưa ra mục tiêu phát triển mới 50 sản phẩm OCOP trở lên; đánh giá phân hạng thêm từ 70-100 sản phẩm đạt từ 3 sao đến 4 sao, phấn đấu có 2-4 sản phẩm tiềm năng 5 sao để tham gia dự thi đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 đạt trên 56 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ giảm nghèo toàn tỉnh đạt 0,11%...

Nguồn: quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)