Đến hết năm 2021, Hà Nội có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ ba, 28/12/2021 14:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội, Đoàn thẩm định Thành phố đã tiến hành thẩm định được 3 xã cuối cùng của huyện Mỹ Đức và thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2021, Hà Nội có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; 14 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.

Xây dựng nông thôn mới tại huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Thành phố có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm, Thạch Thất, Thường Tín, Thanh Oai, Phúc Thọ, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây.

Còn 6 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó huyện Phú Xuyên theo ý kiến góp ý của Tổ công tác của Trung ương kiểm tra, huyện đã hoàn thiện lại hồ sơ và đã trình Hội đồng thẩm định Trung ương ngày 28/9/2021 đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Huyện Chương Mỹ đã được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Thành phố họp bỏ phiếu ngày 4/11/2021, và UBND Thành phố đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Huyện Ứng Hòa và huyện Mê Linh đã hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG Thành phố họp bỏ phiếu trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định Trung ương xem xét, công nhận. Do ảnh hưởng dịch COVID-19, việc lấy phiếu công nhận huyện Mê Linh và huyện Ứng Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021 thực hiện bằng văn bản.

Huyện Ba Vì và huyện Mỹ Đức đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang tiến hành hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2022.

Về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Thành phố hiện có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao. Trong quý IV/2021, Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố đã tiến hành thẩm định 14 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 (4 xã của huyện Đông Anh, 3 xã của huyện Chương Mỹ, 3 xã của huyện Gia Lâm, 2 xã của huyện Hoài Đức, 1 xã của huyện Thanh Trì, 1 xã của huyện Ba Vì). Kết quả 14 xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Thành phố xem xét, trình Chủ tịch UBND Thành phố công nhận.

Hiện nay, huyện Ứng Hòa đã có tờ trình đề nghị công nhận 3 xã, huyện Quốc Oai đề nghị công nhận 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian tới, Đoàn thẩm định Thành phố tiếp tục thẩm định để trình UBND Thành phố công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Đối với xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, ngày 23/12/2021, Đoàn thẩm định nông thôn mới Thành phố đã tiến hành thẩm định đối với 5 xã của huyện Đan Phượng đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đoàn thẩm định Thành phố đánh giá 5 xã của huyện Đan Phượng đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định (HĐTĐ) Thành phố xem xét, trình Chủ tịch UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Cụ thể, xã Đan Phượng đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực: môi trường, giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất, du lịch; xã Thọ Xuân đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục, y tế; xã Liên Hà đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, tổ chức sản xuất; xã Song Phượng đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế; xã Tân Hội đủ điều kiện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)