Hà Nội phấn đấu 100% số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ tư, 28/07/2021 13:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3704/QĐ-UBND (ngày 26-7-2021) về việc thành lập Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Theo quyết định, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí là Trưởng đoàn. Phó Trưởng đoàn và các ủy viên gồm đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

Đoàn thẩm định sẽ thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của từng xã thuộc các huyện, thị xã; thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của từng huyện trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Chí cho biết, đến nay, thành phố có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; 368/382 xã (chiếm 96,3%) đạt chuẩn nông thôn mới, 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% xã nông thôn mới nâng cao, đang phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Theo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”, Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2025, toàn thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 100% số huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20% số huyện và 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đó, Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2021, có thêm 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Xuyên, Chương Mỹ, Mê Linh, Ứng Hòa), 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)