Quảng Ninh: Xây dựng Nông thôn mới bền vững - Nền tảng cho giai đoạn mới

Thứ ba, 11/05/2021 14:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ban hành các nghị quyết, xây dựng kế hoạch triển khai với mục tiêu cụ thể, kiện toàn lại Ban Chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển sản phẩm OCOP... đó là những hoạt động cụ thể từ tỉnh đến địa phương đã và đang quyết liệt triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Quyết liệt ngay từ đầu năm

Tuyến đường thôn Sán Xế Đông, xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên được nâng cấp khang trang.

Tạo nền tảng thực hiện Chương trình xây dựng NTM, từ cuối tháng 12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về phương hướng năm 2021 với nhiệm vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, nâng cao chất lượng xây dựng NTM, phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch, dịch vụ.

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 với nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng NTM theo hướng xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, lấy dân cư nông thôn làm chủ thể gắn liền với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa. Thông qua nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh, năm 2021 tỉnh tiếp tục bố trí 200 tỷ đồng từ ngân sách hỗ trợ Chương trình xây dựng NTM. Theo chỉ đạo của tỉnh, vốn ngân sách chỉ hỗ trợ cho 21 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong kế hoạch.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch năm 2021 với 6 nhóm mục tiêu, trong đó phấn đấu có thêm ít nhất 6 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng tổng số toàn tỉnh lên thành 97/98 xã đạt chuẩn, không còn xã dưới 17 tiêu chí. Các huyện Đầm Hà, Hải Hà công nhận đạt chuẩn NTM, nâng lên thành 9 đơn vị cấp huyên đạt chuẩn/hoàn thành Chương trình xây dựng NTM.

Từ các vườn NTM kiểu mẫu, người dân xã Việt Dân, TX Đông Triều đang làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương rà soát hiện trạng xây dựng NTM, từ đó xây dựng kế hoạch, đăng ký chỉ tiêu, đề ra giải pháp cụ thể. Trong đó, tiếp tục tập trung nâng cấp các tiêu chí NTM theo hướng thực chất, làm từ nhà ra ngõ, từ thôn đến xã, thông qua triển khai xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn đạt chuẩn NTM, vườn đạt chuẩn NTM và hộ mẫu. Đồng thời, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo thông qua chương trình OCOP.

Lan tỏa rộng khắp

Năm nay, toàn tỉnh có 904 vườn đăng ký xây dựng vườn mẫu.

Giống như các địa phương trong tỉnh, Quảng Yên xác định hành trình xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Sau khi hoàn thành xây dựng NTM vào năm 2019, thị xã tập trung ngay vào việc củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu, yếu, đồng thời tiếp tục triển khai Chương trình xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu sâu rộng. Năm 2021, thị xã phấn đấu xây dựng 35 thôn, 186 vườn mẫu gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Căn cứ kế hoạch này, ngay từ đầu năm các xã tập trung xây dựng kế hoạch của địa phương mình, gắn với thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Các địa phương tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội, tiếp tục khơi dậy và phát huy tính tích cực, vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đồng thời, tập trung vào các tiêu chí đạt thấp, như: Môi trường, hạ tầng giao thông, chỉnh trang vườn, nhà cửa...

Ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Yên, cho biết: Luôn xác định xây dựng NTM gắn liền với xây dựng đô thị văn minh, thị xã đã chỉ đạo các địa phương đề ra những giải pháp cụ thể, rõ từng đầu mục, công việc, phân công rõ người, rõ việc đối với từng tổ chức, thành viên. Đồng thời, yêu cầu các địa phương chú trọng phát huy hiệu quả của cơ sở hạ tầng hiện có, vào cuộc một cách quyết liệt với trách nhiệm cao nhất trong công tác vệ sinh môi trường; thường xuyên đôn đốc người dân chỉnh trang nhà cửa... để người dân vào cuộc, thực hiện và hưởng thụ.

Không riêng Quảng Yên, phong trào xây dựng NTM đang tiếp tục lan tỏa khắp các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Được biết, ngoài 2 xã theo kế hoạch của tỉnh là Đồng Sơn và Hòa Bình, thì TP Hạ Long đã đăng ký phấn đấu đưa xã Đồng Lâm đạt chuẩn NTM. Hiện thành phố tiếp tục dồn lực cho những xã cuối cùng về đích NTM. Trong đó, hoàn thiện tuyến đường nối xã, thôn, vùng sản xuất, triển khai mô hình phát triển sản xuất, như: Nuôi gà, trồng cây dược liệu... nâng cao thu nhập của người dân lên 53 triệu đồng/người/năm.

Cùng với đó, toàn tỉnh đã có 17 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao, như: Quảng Long (Hải Hà); Đại Bình (Đầm Hà); Phong Dụ (Tiên Yên)... 14 xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, như: Dực Yên (Đầm Hà); Đồng Tiến (Cô Tô); Dương Huy (Cẩm Phả)... có 216 thôn, 904 vườn và 8527 hộ đăng ký thôn, vườn, hộ gia đình kiểu mẫu. Như vậy, các xã đăng ký về đích NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đều vượt so với kế hoạch của tỉnh. Điều này đã khẳng định sức lan tỏa của Chương trình xây dựng NTM, sự quyết tâm của các địa phương và sự vào cuộc tích cực của người dân.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã họp xét công nhận cho 10 xã đạt chuẩn NTM, 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, 2 huyện Đầm Hà và Hải Hà đã hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn NTM, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ NN&PTNT ra quyết định.

Ông Vũ Thành Long, Trưởng Ban Xây dựng NTM tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Ban tiếp tục hoàn thiện Đề án thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tổ chức cuộc thi tuyến đường NTM kiểu mẫu, tổ chức kiểm tra kết quả sử dụng vốn năm 2020. Bên cạnh đó, Ban kiến nghị đẩy nhanh tiến độ bố trí vốn thực hiện chương trình, đôn đốc huyện Bình Liêu và TP Hạ Long đảm bảo tiến độ lập hồ sơ, hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ công nhận NTM, tập trung thực hiện giải pháp nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí, tiếp tục triển mô hình kinh tế hiệu quả... từ đó, đảm bảo xây dựng NTM bền vững, thực chất và đi vào chiều sâu.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)