Nam Ðịnh tập trung xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thứ năm, 08/04/2021 14:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sau 5 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tỉnh Nam Ðịnh đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội lồng ghép nội dung cuộc vận động vào chương trình công tác, những phong trào thi đua lớn.

Những con đường nông thôn sạch sẽ, thoáng mát tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu (Nam Ðịnh). Ảnh: TRẦN KHÁNG

Qua đó động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới và cảnh quan môi trường sạch đẹp; giúp người dân có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tỉnh đã gắn nội dung cuộc vận động với các nhóm tiêu chí xây dựng nông thôn mới để tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia, góp phần làm thay đổi căn bản kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cảnh quan môi trường.

Hiện nay, Nam Ðịnh đã xây dựng được 382 mô hình "Cánh đồng lớn", hình thành hơn 30 mô hình mới trong liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa theo chuỗi giá trị và một số vùng sản xuất chuyên canh tập trung cho hiệu quả kinh tế cao. Về chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đã có hơn 100 sản phẩm được công nhận đạt chất lượng ba đến bốn sao, 146 sản phẩm được đánh giá xếp hạng OCOP. Thu nhập bình quân người dân ở khu vực nông thôn tăng gấp 4,1 lần so với giai đoạn trước khi thực hiện xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ðến nay, toàn tỉnh có 3.329 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước; 100% số xã, thị trấn bảo đảm các tiêu chí về môi trường, trật tự an toàn xã hội. Những kết quả từ cuộc vận động đã góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)