Bắc Ninh: Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP

Thứ sáu, 26/02/2021 13:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 24/02, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị bàn giải pháp thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) năm 2021.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo Báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hết năm 2020, 100% các xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 5 huyện (Tiên Du, Gia Bình, Quế Võ, Lương Tài, Thuận Thành) và thị xã Từ Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, thành phố Bắc Ninh được công nhận là đô thị loại I, huyện Yên Phong được Hội đồng thẩm định Trung ương nhất trí đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2021, toàn tỉnh có 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đối với Chương trình OCOP, năm 2020, toàn tỉnh có 33 sản phẩm của 15 chủ thể được xếp hạng 3 và 4 sao. Sau khi được công nhận và xếp hạng, doanh thu của các chủ thể từ sản phẩm OCOP đều tăng, mang lại hiệu ứng tích cực. Tỉnh tiếp tục hỗ trợ các chủ thể trong đầu tư, nâng cấp nhà xưởng, thiết bị máy móc, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có 61 sản phẩm của 30 chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP.

Tại Hội nghị, các Sở, ngành, địa phương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện tập trung rà soát, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt đối với các xã có kế hoạch thành lập phường, thị trấn theo Bộ tiêu chí NTM nâng cao của tỉnh; rà soát, khảo sát và hướng dẫn các chủ thể tại địa phương đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2021…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận, biểu dương Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc tham mưu, chỉ đạo các địa phương thực hiện chương trình xây dựng NTM và Chương trình OCOP.

Thống nhất với Kế hoạch triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận NTM huyện Yên Phong đạt chuẩn NTM; hoàn chỉnh việc lập hồ sơ tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xây dựng NTM, chậm nhất ngày 10/5 báo cáo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh.

Các huyện chỉ đạo các xã đăng ký các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao tùy theo thực tế của từng địa phương, hoàn thành trong tháng 3/2021. Trước mắt, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 148/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm tạo cơ chế mở về chính sách cho các địa phương.

Đối với Chương trình OCOP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ các chủ thể từ xây dựng ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm, xây dựng các sản phẩm OCOP mang thương hiệu và nét đặc trưng riêng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Nguồn: Bacninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)