Thừa Thiên Huế: Tôn vinh các điển hình phong trào xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 30/09/2020 14:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

10 năm qua, Mặt trận các cấp trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã vận động người dân tham gia đóng góp trên 115 tỷ đồng, hơn 500.000 ngày công lao động tương đương 14 tỷ đồng, hiến khoảng 3 triệu m2 đất với trị giá trên 266 tỷ đồng.

Ngày 29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020.

Trong 10 năm qua, công tác xây dựng NTM đã có sức lan toả sâu rộng và ngày càng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", ý thức tự giác, tự phòng, tự quản của người dân được nâng cao. Nhiều mô hình được xây dựng và xuất hiện các tấm gương điển hình trong tập thể, cá nhân trên những lĩnh vực khác nhau. Quỹ vì người nghèo 3 cấp thu trên 119 tỷ đồng và hỗ trợ 107 tỷ đồng xây dựng công trình dân sinh, xây dựng và sửa chữa nhà, hỗ trợ vốn sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh đã có 56/97 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao Bằng khen cho những tập thể tiêu biểu tham gia xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020 (Ảnh: Hạnh An)

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Chương trình xây dựng NTM, trong đó có vai trò quan trọng của Mặt trận các cấp, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh thời gian tới, Mặt trận các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để cả hệ thống chính trị đồng tâm, chung sức, tự giác, chủ động tham gia. Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ và tập huấn kiến thức xây dựng NTM cho đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là ở cơ sở.

Ngoài cơ chế, chính sách của Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể các cấp phải căn cứ vào đặc điểm và yêu cầu bức thiết của người dân để lựa chọn những nội dung quan trọng cần làm trước, tập trung đầu tư, đồng thời, đa dạng hoá việc huy động các nguồn lực xây dựng NTM, chú trọng đôn đốc cũng như kiểm tra việc thực hiện.

“Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Mặt trận, đoàn thể phải xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên”, đồng chí Bùi Thanh Hà nêu rõ.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khen thưởng 19 tập thể và 25 cá nhân có những đóng góp tích cực xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)