Đồng Tháp vượt kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 07/09/2020 14:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đồng Tháp hiện có 78 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020 (chỉ tiêu là 61 xã); 29 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí; 10 xã đạt 14 tiêu chí; không còn xã đạt 13 tiêu chí. Dự kiến cuối năm 2020 có thêm 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đường nông thôn xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười

Đối với cấp huyện, Đồng Tháp hiện có 03 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc, thị xã Hồng Ngự) và 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (huyện Tháp Mười). Dự kiến cuối năm 2020, có thêm 01 huyện đạt 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới (chỉ tiêu giai đoạn 2016 - 2020 là có 02 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới/đạt chuẩn nông thôn mới).

Trong tổng số 14 xã đăng ký thực hiện xã nông thôn mới nâng cao có 05 xã đạt từ 17 - 18 tiêu chí, 06 xã đạt từ  15 - 16 tiêu chí và 03 xã đạt từ 12 - 14 tiêu chí. Bình quân chung số tiêu chí đạt 15,57 tiêu chí/xã. Dự kiến cuối năm 2020, có 03 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao.

Dự kiến cuối năm 2020 thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn là 45,6 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn là 1,28%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 90%, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn quốc gia 70%, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn nông thôn 45%.

Nguồn: Dongthap.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)