Thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 14/08/2020 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thị xã Phú Thọ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thị xã Phú Thọ đã có 5/5 xã đạt chuẩn NTM. Tổng huy động xây dựng NTM của thị xã đến nay là trên 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách thị xã và các xã chiếm hơn 35%. Ngoài ra, thị xã Phú Thọ còn huy động các nguồn vốn khác từ doanh nghiệp và sự đóng góp từ các tầng lớp nhân dân.

Hạ tầng NTM có nhiều thay đổi, 100% đường xã, đường giao thông thôn, xóm được bê tông hóa sạch sẽ khang trang; 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa, đảm bảo các phương tiện sản xuất, đi lại thuận lợi. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, an ninh lương thực được đảm bảo. Nhiều vùng sản xuất chuyên canh tập trung đã được xây dựng như: Sản xuất rau an toàn, lúa chất lượng cao, cây ăn quả, chè xanh… từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Đến hết năm 2018, thu nhập bình quân đầu người tại 5 xã đạt gần 32 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại 5 xã giảm còn 2,26%. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, môi trường đều đạt chuẩn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đến nay, thị xã Phú Thọ không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Thị xã Phú Thọ đặt mục tiêu hết năm 2020, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM. Trên địa bàn 5 xã, phấn đấu có một xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thu nhập vùng nông thôn của thị xã đạt trên 40 triệu đồng/người/năm; giá trị sản phẩm bình quân đạt trên 105 triệu đồng/ha/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%... Đến năm 2025, trên địa bàn thị xã có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)