5.064 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thứ năm, 14/05/2020 13:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đây là con số được Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 cập nhật đến hết quý I/2020, chiếm tỷ lệ 57% số xã trong cả nước và tăng gần 40% so với cuối năm 2015, vượt 7% mục tiêu 10 năm (2010 - 2020).

Phân theo khu vực thì vùng Đồng bằng sông Hồng đạt 90,7%, miền núi phía Bắc đạt 32%, Đồng bằng sông Cửu Long đạt 51,6%. 42/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao. 9 tỉnh, thành phố đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) gồm: Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Cần Thơ.

Theo tổng hợp điều tra của Ban Dân vận Trung ương, gần 93% người dân nông thôn biết về
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đáng lưu ý là trong số các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới có 109/125 xã đặc biệt khó khăn hoàn thành Chương trình 135; 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Cả nước đã có 124 đơn vị cấp huyện của 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hai tỉnh Đồng Nai và Nam Định đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tỉnh Thái Bình cũng đã có 100% số xã, 100% đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020, kết quả điều tra của một số cơ quan nghiên cứu cho thấy gần 85% số hộ nông thôn hài lòng về xây dựng nông thôn mới, chỉ có gần 1% số hộ không hài lòng. Trong số các đối tượng khảo sát có 50% số mẫu thuộc các xã khó khăn, chưa đạt chuẩn nông thôn mới nên có thể thấy đây là kết quả rất tích cực, phản ánh sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng dân cư nông thôn đối với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới gần 10 năm qua.

Còn theo tổng hợp của Ban Dân vận Trung ương, gần 93% người dân nông thôn biết về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ cao nhất trong 6 chương trình đang được triển khai tại cơ sở là: xây dựng đời sống văn hóa, giảm nghèo bền vững, chống bạo lực gia đình, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ, trẻ em.

Đặc biệt, qua kết quả lấy ý kiến người dân của gần 120 đơn vị cấp huyện xét đạt chuẩn nông thôn mới thì tỷ lệ hài lòng của người dân đều đạt từ 94 - 99%. Tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước giảm rõ rệt. 80 - 90% số hộ dân ý thức rõ về chủ trương, nguyên lý, cơ chế hỗ trợ và nội dung xây dựng nông thôn mới./.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)