Thị xã Sơn Tây: Đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thứ sáu, 24/04/2020 14:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong nội dung Công văn số 1582/SCT-QLTM, ban hành ngày 20/4, Sở Công Thương Hà Nội đã thông tin kết quả nhận xét, đánh giá tiêu chí xã nông thôn mới để trình thẩm định thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Theo đó, về tiêu chí về xã NTM, trên địa bàn thị xã Sơn Tây có 12 chợ nông thôn. Các chợ đã được phê duyệt nội quy chợ và phương án sắp xếp ngành hàng, phương án giá sử dụng diện tích bán hàng theo quy định. Kết quả đến nay: 100% chợ theo phân cấp huyện quản lý có nội quy, phương án sắp xếp ngành hàng; 100% các chợ có tổ, ban quản chợ tổ chức điều hành hoạt động tại chợ; 100% các chợ được trang bị, lắp đặt biển, tên chợ, nội quy chợ; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự…

Qua kết quả chấm điểm và đối với tiêu chí số 7 (cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn) của các xã của thị xã Sơn Tây có 06/06 xã đạt (Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn, Cổ Đông, Kim Sơn).

Trên địa bàn thị xã Sơn Tây hiện có 6 xã, 9 phường đã tham gia chấm điểm và đạt tiêu chí số 4 về điện. Hiện nay, quy mô hạ tầng lưới điện của đảm bảo cấp điện an toàn, đầy đủ phục vụ nhu cầu nhân dân trên địa bàn. Quy mô lưới điện trên địa bàn thị xã Sơn Tây được đầu tư, cải tạo, cơ bản đạt tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng NTM.

Trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá tiêu chí về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn và điện trên địa bàn thị xã Sơn Tây, Sở Công Thương nhất trí thị xã Sơn Tây đủ điều kiện để được xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)