Bắc Kạn: Tập trung xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 23/04/2020 13:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu đến hết năm 2020 có 23 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, các xã chưa đạt chuẩn phấn đấu thực hiện mỗi xã có ít nhất 01 thôn nông thôn mới... Các ngành, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Người dân thôn Bản Kéo, xã Thanh Mai (Chợ Mới) làm đường giao thông nông thôn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020) đề ra mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh có 20% số xã (22 xã) đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2019, tỉnh Bắc Kạn có 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020 phấn đấu có thêm 04 xã về đích, gồm các xã: Địa Linh, Khang Ninh (Ba Bể), Nghĩa Tá (Chợ Đồn), Dương Phong (Bạch Thông). Theo ông Hoàng Văn Giáp- Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới và Giảm nghèo tỉnh, đến nay các xã điểm cơ bản đảm bảo thực hiện tốt nhóm tiêu chí về kinh tế, tổ chức sản xuất thu nhập. Nhóm về hạ tầng kinh tế - xã hội đang cần tập trung nguồn lực để thực hiện những tiêu chí còn thiếu.

Huyện Ba Bể có 02 xã điểm về đích nông thôn mới trong năm 2020, trong đó xã Địa Linh đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, còn 5 tiêu chí chưa đạt là: Trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, môi trường và an toàn thực phẩm. Xã Khang Ninh đạt 15/19 tiêu chí, các tiêu chí còn thiếu là cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm. Để các xã thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Ba Bể đang tập trung nguồn lực để các xã triển khai các hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo tiến độ.

Xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn) có 16/19 tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngay từ đầu năm, xã xây dựng kế hoạch, tập trung phát triển sản xuất để hoàn thành tiêu chí thu nhập, đồng thời huy động các nguồn lực từ các chương trình, dự án, hỗ trợ từ ngân sách địa phương phấn đấu hoàn thành sớm các tiêu chí về trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

Tương tự, huyện Bạch Thông cũng dồn lực cho xã Dương Phong thực hiện xây dựng hoàn thiện nhóm tiêu chí hạ tầng gồm trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tích cực thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Hiện xã Dương Phong đã hoàn thành 15/19 tiêu chí nông thôn mới.

Tỉnh Bắc Kạn bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao từ năm 2018, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 02 xã đạt chuẩn. Năm 2019 xã Quang Thuận (Bạch Thông) và xã Kim Lư (Na Rì) đều "lỗi hẹn" về đích nông thôn mới nâng cao. Xuất phát điểm thấp, nguồn lực hạn hẹp, để hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đã là khó, thậm chí nhiều tiêu chí còn “non” khi đạt chuẩn. Do vậy, các xã gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất, hộ nghèo, thu nhập, tiêu chí giao thông, trường học… với những yêu cầu cao hơn, đòi hỏi có suất đầu tư lớn hơn.

Đối với xã Kim Lư, xét theo Bộ tiêu chí nâng cao, hiện đạt được 13/17 tiêu chí. Một trong những tiêu chí khó là tổ chức sản xuất, trong đó yêu cầu phải thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực; có ít nhất 01 sản phẩm OCOP được chứng nhận; tổ chức xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và chế biến sản phẩm an toàn, sạch hoặc mô hình sản xuất hữu cơ... Để thực hiện nhóm tiêu chí này, xã Kim Lư đang nỗ lực phát triển liên kết sản xuất, triển khai hiệu quả chương trình OCOP, tập trung vào các sản phẩm như bún, phở, chè, cam, quýt và một số cây ăn quả giá trị.

Xã Quang Thuận đã hoàn thành các tiêu chí nâng cao về: thủy lợi, hộ nghèo, nhà ở dân cư, y tế và hệ thống chính trị - tiếp cận pháp luật... Hiện địa phương này còn thiếu 10 tiêu chí, trong đó tiêu chí về giao thông đang là bài toán khó. Xã Quang Thuận tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thiện tiêu chí giao thông, trong đó có việc nâng cấp những chiếc cầu treo dẫn vào khu sản xuất thành cầu cứng để giúp người dân thuận tiện đi lại, giao thương, nâng cao thu nhập cho người dân.

Theo kế hoạch, các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới phấn đấu mỗi xã có ít nhất 01 thôn đạt thôn nông thôn mới. Năm 2020, toàn tỉnh có 88 thôn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới. Trong đó ưu tiên nguồn vốn thực hiện xây dựng thôn nông thôn mới tại 26 xã vùng núi đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1385/QĐ-TTg ngày 21/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Để hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Kạn tập trung nguồn lực cho các xã trong lộ trình kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới năm 2020. Trên cơ sở đó, các địa phương chủ động lồng ghép, huy động các nguồn lực, nguồn vốn từ các chương trình, dự án, hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng, tập trung tổ chức sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn qua chương trình OCOP, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp, ngành và địa phương tiếp tục gắn xây dựng nông thôn mới với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tuyên truyền, vận động người dân tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu về đích nông thôn mới đúng lộ trình./.

Nguồn: Vanhien.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)