Hà Nội bố trí ngân sách hơn 4.680 tỷ đồng cho các địa phương xây dựng nông thôn mới

Thứ hai, 06/04/2020 13:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1080/UBND-KT về việc triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, thành phố phấn đấu đến hết năm 2020 có 96% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân của dân cư nông thôn đạt 53 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 20 xã.
 
Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Hà Nội là địa phương tự chủ ngân sách. Từ năm 2016 đến hết năm 2019, thành phố đã bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ trực tiếp gần 6.000 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ lồng ghép hơn 10.200 tỷ đồng.
 
Năm 2020, ngân sách thành phố bố trí cho các địa phương xây dựng nông thôn mới là hơn 4.680 tỷ đồng, trong đó, ngân sách hỗ trợ trực tiếp 1.027 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ lồng ghép gần 3.660 tỷ đồng.

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)