Phát động thi đua xây dựng huyện Thanh Oai đạt chuẩn NTM năm 2020

Thứ ba, 31/03/2020 12:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/3, UBND huyện Thanh Oai đã ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc phát động thi đua xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, huyện đề nghị các cấp, các ngành tổ chức thực hiện xây dựng NTM theo nội dung và tiêu chí NTM của Bộ tiêu chí quốc gia về NTM đã được sửa đổi, bổ sung cho giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu trong năm 2020 xã Hồng Dương đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đạt chuẩn NTM, duy trì và nâng cao các tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM.

Hoàn thành việc rà soát bổ sung và tiếp tục triển khai, thực hiện quy hoạch xây dựng NTM năm 2020, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó, chú trọng quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yêu cho sản xuất nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đầu tư nâng mức đạt các tiêu chí như: Giao thông nông thôn; hệ thống thủy lợi - giao thông nội đồng; nâng cấp hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật an toàn và chất lượng điện phục vụ sản xuất và đời sống dân cư; văn hóa - giáo dục; y tế; an sinh, trật tự xã hội; cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường trong nông thôn tạo điều kiện để thực hiện duy trì và nâng mức các tiêu chí khác.

Đồng thời, huyện cũng các phòng ban, Mặt trận và các đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tùy đặc điểm tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ để tiếp tục tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, nhiệm vụ, ý nghĩa xây dựng NTM giai đoạn hiện nay. Qua đó tạo sự đồng thuận quyết tâm của của toàn xã hội đoàn kết chung tay xây dựng NTM. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phản ánh phong trào thi đua, phổ biến kinh nghiệm, cách làm của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt về thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM trên hệ thống Cổng thông tin điện tử huyện và Đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)