Thái Nguyên: Phát động Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 29/12/2011 14:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới” với xác định đây là nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần tích cực, chủ động, từng bước xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thái Nguyên phấn đấu đến năm 2015 có 24% số xã (35/143 xã) đạt tiêu chí nông thôn mới, 40% số xã cơ bản đạt trên 10 tiêu chí nông thôn mới so với hiện nay, các xã còn lại đều tăng thêm ít nhất 5 tiêu chí nông thôn mới so với hiện nay; 100% đường đến trụ sở UBND xã được nhựa hoá hoặc bê tông hoá, 50% đường liên thôn, xóm được cứng hoá; 70% số kilômet kênh mương do xã quản lý được kiên cố hoá; 100% số xã đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất; 80% các xã, thôn, xóm có nhà văn hoá; 70% các công trình phục vụ giáo dục được chuẩn hoá; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 95%; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 50%.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Đặng Viết Thuần - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Để đạt được mục tiêu nêu trên, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, ngành, tổ chức đoàn thể, DN và nhân dân trong tỉnh phải thực hiện tốt những nội dung thi đua chủ yếu như: Đẩy mạnh và đổi mới công tác, hình thức tuyền truyền theo hướng thường xuyên, liên tục, sát thực phù hợp; tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch và lập đề án xây dựng xã nông thôn mới; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho khu vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển nông, lâm nghiệp, thuỷ sản theo chiều sâu, xây dựng một nền nông nghiệp hàng hoá có chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường…


Theo Báo Xây dựng điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)