100% xã ở Kon Tum lập quy hoạch nông thôn mới

Thứ ba, 08/05/2012 16:38
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Sau 2 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Kon Tum có 81/81 xã triển khai lập quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó có 47 xã hoàn thành quy hoạch chung, 6 xã hoàn thành quy hoạch chi tiết, 30 xã hoàn thành đề án xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới của xã Hà Mòn.

Dự kiến, hết quý II năm 2012, tỉnh Kon Tum sẽ có 81/81 xã hoàn thành đồ án quy hoạch chung, đến cuối năm có 25 xã hoàn thành quy hoạch chi tiết.

Hiện nay toàn tỉnh Kon Tum có 1 xã đạt được 18 tiêu chí, 1 xã đạt được 11 tiêu chí, 13 xã đạt được 5 - 9 tiêu chí, 66 xã đạt được dưới 5 tiêu chí.

Bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn huy động khác, tỉnh Kon Tum đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, trong đó chú ý các xã điểm. Đến cuối năm 2011, đã có 1 xã là xã Hà Mòn của huyện Đăk Hà đã cơ bản đạt được xã nông thôn mới với việc đầu tư nâng cấp 1 công trình điện sinh hoạt từ 1 pha lên 3 pha; xây dựng mới 1 chợ, 4 nhà Rông văn hoá thôn; kiên cố hoá 2,5 km kênh mương; nâng cấp, sửa chữa 1 trạm Y tế xã và 1 trường học.

Phấn đấu đến 2015, 20% số xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

Tỉnh Kon Tum đã đặt mục tiêu là đến năm 2015 có 20% số xã (khoảng 17 xã) cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, năm 2012, phấn đấu 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, 100% số xã hoàn thành quy hoạch chung và 30% số xã hoàn thành quy hoạch chi tiết.

Thời gian tới, tỉnh Kon Tum sẽ triển khai quyết liệt chương trình nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động. Cùng với đó là tập trung cho phát triển sản xuất bền vững, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân; lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư đồng bộ, hiệu quả…


Theo Website Chính phủ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)