Ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 7/2020

Thứ sáu, 21/08/2020 14:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 7/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 15 Nghị định của Chính phủ và 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Trong đó, Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành gồm 4 chương, 5 điều, trong đó quy định: Phạm vi sử dụng của giấy thông hành; cấp giấy thông hành; thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.

Nghị định số 78/2020/NĐ-CP ngày 6/7/2020 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam được ban hành nhằm đảm bảo phù hợp với những văn bản quy định pháp luật mới được ban hành như: Luật dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên; khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thi hành Nghị định số 26/2002/NĐ-CP ngày 21/3/2002 của Chính phủ về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên gồm 3 chương, 12 điều, trong đó quy định: Phụ cấp đối với quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên; quân nhân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên; phụ cấp theo ngày làm việc; trợ cấp đối với gia đình quân nhân dự bị; chế độ khám bệnh, chữa bệnh;...

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nghị định quy định chung về hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức; hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động luật sư, hoạt động tư vấn pháp luật, hoạt động công chứng, hoạt động giám định tư pháp;...

Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giáo dục. Nghị định gồm 5 chương, 12 điều quy định: Thời gian nghỉ hè của nhà giáo; phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự; chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận; học bổng khuyến khích học tập, học bổng chính sách và miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên.

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương được ban hành nhằm thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 về nghiên cứu, xây dựng bộ mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức thống nhất theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu của tất cả các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)