Công bố Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Thứ ba, 10/04/2012 11:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Sáng 10/4, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

Toàn cảnh buổi họp báo. - Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn chủ trì họp báo.

Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 22/3/2012.

Pháp lệnh được xây dựng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về bảo đảm tính “minh bạch của hệ thống pháp luật”, “nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật” theo tinh thần Nghị quyết số 48/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Đồng thời, bảo đảm sự phù hợp với Hiến pháp, các luật có liên quan, đặc biệt là các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; bảo đảm cải cách hành chính trong quá trình hợp nhất theo hướng đơn giản, thuận tiện và hiệu quả.

Việc ban hành Pháp lệnh cũng góp phần thực hiện các cam kết quốc tế về xây dựng hệ thống pháp luật thống nhất, minh bạch và dễ tiếp cận.

Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật gồm 4 chương và 20 điều. Cụ thể, Chương 1 là những quy định chung; Chương II là thẩm quyền và việc tổ chức hợp nhất văn bản; Chương III là kỹ thuật hợp nhất văn bản và Chương IV là điều khoản thi hành.

Pháp lệnh được xây dựng theo hướng đảm bảo quy trình hợp nhất văn bản đơn giản, thuận tiện, kỹ thuật hợp nhất văn bản được quy định cụ thể, nhằm bảo đảm tính thống nhất và tính chính xác cao khi các cơ quan thực hiện việc hợp nhất.

Pháp lệnh quy định cụ thể về nguyên tắc hợp nhất văn bản; thẩm quyền và thời hạn hợp nhất văn bản của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn bản liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội; thẩm quyền và thời hạn hợp nhất văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản liên tịch giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị-xã hội; thẩm quyền và thời hạn hợp nhất văn bản của các cơ quan khác của Nhà nước; đăng văn bản hợp nhất trên Công báo và trang thông tin điện tử; xử lý sai sót trong văn bản hợp nhất; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc hợp nhất văn bản; thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hợp nhất;…

Pháp lệnh này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012.

Theo : www.chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)