Thuế với chuyển nhượng bất động sản thông qua hợp đồng ủy quyền

Thứ năm, 10/11/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Tổng cục Thuế hướng dẫn một số vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân(TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thông qua hợp đồngủy quyền.

Theo đó, đối với các trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán quyền sở hữu nhà ở mà thực hiện thông qua hợp đồng ủy quyền (được công chứng) xác định nội dung ủy quyền phù hợp với quy định của Bộ Luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Thuế TNCN thì cá nhân là người ủy quyền phải nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà trừ các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 4 Luật Thuế TNCN.

Trường hợp người ủy quyền ủy quyền cho người nhận ủy quyền nộp thuế TNCN thay thì người nhận ủy quyền phải nộp thuế TNCN. Cá nhân là người nhận ủy quyền có thù lao khi thực hiện hợp đồng ủy quyền kể cả thu nhập nhận được từ việc được ủy quyền sử dụng tài sản thì cũng phải nộp thuế TNCN.


Đối với các trường hợp giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán quyền sở hữu nhà ở dưới hình thức hợp đồng ủy quyền mà nội dung của hợp đồng ủy quyền có quy định cho người nhận ủy quyền được các quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt đối với quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo các quy định tại Điều 164, 171, 182, 192, 195 Bộ luật Dân sự, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương để tiến hành kiểm tra, điều tra xác minh làm rõ nội dung của hợp đồng ủy quyền để xác định nghĩa vụ thuế TNCN của các đối tượng ủy quyền và đối tượng nhận ủy quyền trước khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu nhà.


Theo Website Chính Phủ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)