Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị

Thứ tư, 01/07/2009 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 30/6, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2009/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quản lý đường đô thị như sau:

Điều 1. Sửa đổi điểm 1 mục II phần I như sau:

"1. Đường đô thị (hay đường phố): là đường bộ nằm trong phạm vi nội thành, nội thị, được giới hạn bởi chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt."

Điều 2. Sửa đổi điểm 8 mục II phần I như sau:

“8. Hành lang an toàn đường đô thị là bề rộng tính từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.”

Điều 3. Bổ sung điểm 4 mục III phần I như sau:

“4. Đường ngoài phạm vi nội thành, nội thị nhưng nằm trong ranh giới khu đô thị, khu đô thị mới, đô thị mới được thống nhất quản lý như đường đô thị.”

Điều 4. Bổ sung điểm 10 mục IV phần I như sau:

"10. Các hành vi vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng đường đô thị sẽ bị xử lý theo các quy định tại Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.”

Điều 5. Sửa đổi mục I phần III như sau:

“I. SỞ XÂY DỰNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về kết cấu hạ tầng giao thông đô thị trên địa bàn: ...”

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/ 8/2009.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông tư 16/2009/TT-BXD
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)