Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu Hồ sơ mời thầu áp dụng cho gói thầu xây lắp

Thứ năm, 19/06/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Quyết định 731/2008/QĐ-BKH quy định mẫu Hồ sơ mời thầu áp dụng cho gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế trong nước và quốc tế.

Các dự án sử dụng vốn ODA có thể sửa đổi, bổ sung mẫu Hồ sơ mời thầu theo yêu cầu của nhà tài trợ.

Theo đó, việc đưa ra các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; chủ đầu tư không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa các nhà thầu.

Nhà thầu chỉ được tham gia trong 1 Hồ sơ dự thầu HSDT với tư cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh phải có văn bản thảo thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu.

Khi tham gia đấu thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp liên danh, từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự thầu hoặc các thành viên trong liên danh thỏa thuận để 1 thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh.

Việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo thời gian và địa điểm quy định trước sự chứng kiến của những người có mặt và không phụ thuộc vào sự có mặt hay vắng mặt của các nhà thầu được mời.

Nhà thầu được xem xét đề nghị trúng thầu khi đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm; có đề xuất về mặt kỹ thuật đáp ứng yêu cầu; có giá đánh giá thấp nhất theo quy định và có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu được duyệt.

Nhà thầu tham dự có quyền kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và những vấn đề khác trong quá trình đấu thầu khi thấy quyền, lợi ích của mình bị ảnh hưởng.

Toàn văn Quyết định 731/2008/QĐ-BKH xem tệp đính kèm.  

 


Theo Cổng TTĐT Chính phủ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)