Bổ sung diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010

Thứ năm, 26/07/2007 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa ký Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999-2005, bổ sung các xã, thôn, bản vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo vào diện đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010.
 

Một góc chợ quê ở một xã vùng sâu - Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung danh sách 65 xã đặc biệt khó khăn của 20 tỉnh đã hoàn thành mục tiêu Chương trình phát triển kinh tế - xã hội KTXH các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa giai đoạn 1999-2005. Bổ sung danh sách 155 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 29 tỉnh vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II từ kế hoạch năm 2007, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 153 xã, 2 xã đầu tư bằng nguồn ngân sách địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc quyết định phê duyệt danh sách thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II sau khi thống nhất với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các xã và thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II còn lại do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị sẽ được xem xét bổ sung vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II sau khi có kết quả phân định 3 khu vực.

Quyết định 113/2007/QĐ-TTg cũng nêu rõ, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II theo đúng quy định hiện hành.


Theo Website Chính phủ
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)