Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của:

Thứ năm, 22/12/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình thuộc Trung tâm Khoa học Địa chất công trình. Phòng thí nghiệm Địa chất thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định. Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng thuộc chi nhánh Công ty Tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng.
Ngày 21/12/2005 Bộ Xây dựng đã ra các Quyết định sau:
- Quyết định số 2340/QĐ-BXD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định công trình thuộc Trung tâm Khoa học Địa chất công trình, mã số LAS-XD 406, địa chỉ: Số 6 Đường B6, P.12, Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh. Danh mục các phép thử được thực hiện gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý cát xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đá dăm, sỏi xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bi tum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2008.
-Quyết định số 2341/QĐ-BXD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm Địa chất thuộc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nam Định, mã số LAS-XD402, địa chỉ: Số 9 Đường Trần Nhật Duật, Tp Nam Định; Được công nhận với phép thử : Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng;
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2008.
- Quyết định số 2342/QĐ-XD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng thuộc chi nhánh Công ty Tư vấn Công nghệ thiết bị và Kiểm định xây dựng , mã số LAS-XD196, địa chỉ: Số 34 Phổ Quang- P.2-Q. Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh; Được công nhận với các phép thử :Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cơ lý cát xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đá dăm, sỏi xây dựng; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Kiểm ra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa bi tum; Thử nghiêm tại hiện trường; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử vải địa kỹ thuật.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày 12 tháng 12 năm 2008.
Các phòng thí nghiệm trên được phép sử dụng dấu mã số phòng thí nghiệm chuyên ngành, theo đúng quy định trong Quyết định số 65/BXD-KHCN, ngày 22/3/1995 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong phiếu kết quả phải đóng dấu LAS-XD..., mới có giá trị pháp lý. Phòng được phép thực hiện các phép thử trên theo tiêu chuẩn tương đương khác như:ASTM, AASHTO, TCN, BS, JIS và phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về kiểm định thiết bị thử nghiệm theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)