Gần 55 nghìn tỷ đồng giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 09/12/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá trị sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Bộ trong 11 tháng đạt 54.983 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2004.
Trong đó, giá trị xây lắp đạt 25.655 tỷ đồng, bằng 92,1% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD kể cả TCty Xi măng Việt Nam ước đạt 18.957 tỷ đồng, bằng 87,9% kế hoạch năm. Xuất nhập khẩu ước thực hiện 11 tháng đạt 435,6 triệu USD, bằng 76,2% kế hoạch năm, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2004.
Đặc biệt, trong sản xuất xi măng, ước 11 tháng sản xuất đạt 25,275 triệu tấn, bằng 88,7% kế hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ. Tiêu thụ đạt 25,349 triệu tấn, bằng 88,9% kế hoạch năm, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2004. Lượng xi măng dự trữ cuối kỳ là 485 nghìn tấn, clinker dự trữ cuối kỳ là 980 nghìn tấn. Cũng trong 11 tháng qua, đã nhập khẩu khoảng 3,3 triệu tấn clinker để đáp ứng nhu cầu trong nước và ổn định thị trường.

Nguồn tin: Báo Xây dựng, số 98, ngày 8/12/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)