Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ VIII 2006 - 2010: Ủng hộ TP thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Thứ sáu, 09/12/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tại phiên khai mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ VIII 2006 - 2010 hôm 6/12. Tới dự Đại hội còn có Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải.
Trong phát biểu của mình với Đại hội, bên cạnh những vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, giáo dục, an ninh quốc phòng... Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý, quản lý đô thị phải dựa trên một hệ thống thể chế, đặc biệt hệ thống pháp luật, chính sách cũng như hệ thống tổ chức thực thi pháp luật trên một số lĩnh vực đời sống đô thị như quản lý đất đai, quản lý giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, chính sách quản lý dân cư, dân số, bảo vệ môi trường... Bộ máy quản lý phải thích hợp với yêu cầu xây dựng đời sống đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Tổng Bí thư cũng đồng tình với phương hướng của TP đề ra là kiện toàn và sắp xếp lại bộ máy quản lý nhà nước theo hướng tinh, gọn, chuẩn hoá các chức danh cán bộ quản lý hành chính nhà nước phù hợp với xã hội đô thị từ cấp thành phố đến cơ sở; ủng hộ đề nghị của thành phố làm thí điểm mô hình chính quyền đô thị ở thành phố.
Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày 9/12 với các nội dung như thảo luận Văn kiện Đại hội Đảng TP và toàn quốc, tiến hành đề cử, ứng cử số lượng thành viên BCH Đảng bộ TP khóa VIII.

Nguồn tin: Báo Xây dựng số 98, ngày 8/12/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)