Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Thứ ba, 25/10/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia về tình hình triển khai dự án "Đầu tư xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia".
Theo đó, để động viên kịp thời các đơn vị, cán bộ, công nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ theo tiến độ xây dựng công trình được duyệt, Phó Thủ tướng cho phép trích 01% giá trị xây lắp công trình để làm nguồn tiền thưởng. Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện nguồn tiền thưởng này. Đồng thời yêu cầu Văn phòng Chính phủ sớm hoàn chỉnh bộ máy quản lý, vận hành công trình, sớm tiếp cận với các trang thiết bị; phối hợp với Ban quản lý dự án trong việc mua sắm thiết bị nội thất của công trình; chuẩn bị lực lượng đào tạo vận hành công trình...

Báo Nhân dân, Ngày 24/10/2005, tác giả : PV.
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)